Nhà đất cho thuê tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 8,006 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 18.9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 81.43 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 45.43 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 74.43 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2018