Nhà đất cho thuê tại quận 2

Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 9,867 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 231 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 950 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 127.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 250 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017