Nhà đất cho thuê tại quận 2

Nhà đất cho thuê tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 7,227 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 13.59 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 20.28 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 13.66 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 19.15 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 154 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 24.77 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 18.02 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 24.78 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 19.15 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 15.62 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 142 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 79.63 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 24.79 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017