Nhà đất cho thuê tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 3,274 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 4000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 42 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 65 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 7000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 5500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/12/2017