Nhà đất cho thuê tại quận 10

Nhà đất cho thuê tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 7,372 bất động sản.
Mức giá: 3.8 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 8 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 8 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 8 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 8 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 25000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 2.2 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 330 Triệu/tháng
Diện tích: 525 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 1.4 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 3.2 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 1.4 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 8 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 8 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2018
Mức giá: 8 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2018