Nhà đất cho thuê tại quận 1

Nhà đất cho thuê tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 15,726 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 205 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 2 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 13.44 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
17/12/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2018