Nhà đất cho thuê tại Phường Trường Thạnh, Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9. Phường/Xã: Trường Thạnh 20 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
27/12/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/08/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
31/07/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/07/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1700 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/07/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/07/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/07/2018
29/06/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
29/06/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/06/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/06/2018
Mức giá: 65 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
08/06/2018
Mức giá: 55 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/06/2018
Mức giá: 3.58 Tỷ/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/06/2018