Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 13, quận gò vấp

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 13, Quận Gò Vấp

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Gò Vấp. Phường/Xã: Phường 13 20 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 3.6 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61.7 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61.7 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61.7 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61.7 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 3.6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 2.8 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
06/02/2018