Nhà đất cho thuê tại Huyện Hóc Môn

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Hóc Môn 345 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
14/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
14/01/2018
Mức giá: 270 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
14/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 2700 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20000 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 2200 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
12/01/2018