Nhà đất cho thuê tại Huyện Hóc Môn

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Hóc Môn 370 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
05/08/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
05/08/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
05/08/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
05/08/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
05/08/2018
Mức giá: 1.49 Tỷ/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
04/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
04/08/2018
Mức giá: 635 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
04/08/2018
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
04/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
03/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
03/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
03/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
03/08/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
03/08/2018
Mức giá: 990 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
02/08/2018
Mức giá: 668 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
02/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
02/08/2018
Mức giá: 145 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
02/08/2018
Mức giá: 1.56 Tỷ/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
02/08/2018
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
02/08/2018