Nhà đất cho thuê tại Huyện Hóc Môn

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Hóc Môn 501 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
16/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
16/05/2018
Mức giá: 1.27 Tỷ/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
13/05/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
13/05/2018
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
13/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
13/05/2018