Nhà đất cho thuê tại Quận Gò Vấp

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Gò Vấp 1,556 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 1.58 Tỷ/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 47.5 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/02/2018