Nhà đất cho thuê tại Huyện Củ Chi

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Củ Chi 458 bất động sản.
Mức giá: 720 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
12/05/2018
Mức giá: 720 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
12/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
12/05/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
12/05/2018
Mức giá: 1.22 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
12/05/2018
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
12/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
12/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
11/05/2018
Mức giá: 579 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
11/05/2018
Mức giá: 720 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
11/05/2018
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
11/05/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
11/05/2018
Mức giá: 390 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
11/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
11/05/2018
Mức giá: 415 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
11/05/2018
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
11/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
11/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
10/05/2018
Mức giá: 900 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
10/05/2018
Mức giá: 1.35 Tỷ/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
10/05/2018