Nhà đất cho thuê tại Huyện Củ Chi

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Củ Chi 394 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
07/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
07/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 432 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
06/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: 900 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
04/12/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
04/12/2017
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
04/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
04/12/2017
Mức giá: 580 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
04/12/2017
Mức giá: 580 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
04/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
04/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
03/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
02/12/2017