Nhà đất cho thuê tại Huyện Củ Chi

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Củ Chi 292 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 25000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 28000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 952 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
06/12/2018
Mức giá: 952 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
06/12/2018
Mức giá: 390 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
06/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
05/12/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
04/12/2018