Nhà đất cho thuê tại Huyện Củ Chi

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Củ Chi 677 bất động sản.
Mức giá: 980 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: 980 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: 980 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 331 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: 980 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
08/08/2018