Nhà đất cho thuê tại Huyện Củ Chi

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Củ Chi 454 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: 550 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: 579 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: 620 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: 720 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 13 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
13/05/2018
Mức giá: 720 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
12/05/2018
Mức giá: 720 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
12/05/2018