Nhà đất cho thuê tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 1,320 bất động sản.
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/04/2018
Mức giá: 1.70 Tỷ/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/04/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/04/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/04/2018
Mức giá: 750 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/04/2018
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/04/2018
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/04/2018
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/04/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/04/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/04/2018