Nhà đất cho thuê tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 1,176 bất động sản.
Mức giá: 1.08 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 1474 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 660 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 154 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 1745 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2809 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/06/2018