Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,606 bất động sản.
Mức giá: 195 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 330 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 483 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 250 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 820 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 453.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 204 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 351.62 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 476.18 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 276 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 565 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2017