Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 4,691 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 312 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 524 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 2.24 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 25.3 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 43.6 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 220 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 13.6 Triệu/tháng
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 11.52 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 37.4 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 360 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2017