Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 3,888 bất động sản.
Mức giá: 267.12 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/02/2018
Mức giá: 6.2 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 73 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 14000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 25000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 25000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 14000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 250000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 20000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 304.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2018