Cho thuê văn phòng tại Cantavil An Phú - Cantavil Premier

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Cantavil An Phú - Cantavil Premier. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Cantavil An Phú - Cantavil Premier 20 bất động sản.
Mức giá: 364 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 311 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 456 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 364 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 538 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 273 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 244 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 455 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 450 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 499.4 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 311 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 456 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 364 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 538 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 273 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 244 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 273 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/01/2018
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 244 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/01/2018
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/12/2017
Mức giá: 400 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/12/2017