Cho thuê văn phòng theo dự án tại quận 2

Cho thuê văn phòng tại Cantavil An Phú - Cantavil Premier

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Cantavil An Phú - Cantavil Premier. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Cantavil An Phú - Cantavil Premier 20 bất động sản.
Mức giá: 364 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/05/2018
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/04/2018
Mức giá: 340 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/04/2018
Mức giá: 400 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 400 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 546 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 244 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 521 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 680 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 680 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/03/2018
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2018
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/02/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 244 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/02/2018
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 311 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 456 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 364 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 538 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 273 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 244 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/02/2018