Cho thuê văn phòng tại Cantavil An Phú - Cantavil Premier

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Cantavil An Phú - Cantavil Premier. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Cantavil An Phú - Cantavil Premier 20 bất động sản.
Mức giá: 450 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 455 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 364 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 538 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 311 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 430 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 454 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 400 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: 340 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/12/2017
Mức giá: 408 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/11/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 340 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 408 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2017
Mức giá: 340.43 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/10/2017
Mức giá: 400 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/08/2017
Mức giá: 409.86 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/08/2017
Mức giá: 450 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/08/2017