Cho thuê văn phòng tại Cantavil An Phú - Cantavil Premier

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Cantavil An Phú - Cantavil Premier. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Cantavil An Phú - Cantavil Premier 16 bất động sản.
Mức giá: 340 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 340.35 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 340 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 98 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 408 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 408.6 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 400 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 409.86 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/06/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/06/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/06/2017
Mức giá: 400 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/06/2017
Mức giá: 410 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/12/2016
Mức giá: 401.13 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/11/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 133 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/07/2016