Cho thuê nhà riêng tại Phố Kỳ Đồng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Phố Kỳ Đồng. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Đường/Phố: Kỳ Đồng 20 bất động sản.
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 510 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 69.3 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
01/02/2018