Cho thuê nhà riêng tại huyện cần giờ

Cho thuê nhà riêng tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Huyện Cần Giờ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 335 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: 1.79 Tỷ/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 530 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
11/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
27/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 23 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/09/2018
Mức giá: 168 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/09/2018
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/09/2018