Cho thuê nhà riêng tại huyện cần giờ

Cho thuê nhà riêng tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Huyện Cần Giờ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 45 bất động sản.
Mức giá: 168 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/09/2018
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1363 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
10/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
01/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
30/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
29/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
28/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
07/08/2018