Cho thuê nhà riêng tại An Lộc - An Phúc

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại An Lộc - An Phúc. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: An Lộc - An Phúc 43 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 1.95 Tỷ/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 1.75 Tỷ/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 77 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 323 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/04/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/04/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/04/2017
Mức giá: 77 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2017