BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 30,082 bất động sản.
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 1.70 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 1.70 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 80000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 13.9 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 275 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 267 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 530 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/11/2019