Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Phú Thọ Hòa

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Phú Thọ Hòa. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Phú. Đường/Phố: Phú Thọ Hòa 20 bất động sản.
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 90.2 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
23/12/2016
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
14/12/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
29/11/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
24/11/2016
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/11/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
14/11/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
25/09/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 189 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
30/08/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
24/08/2016
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 109.2 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/08/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 52.48 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/08/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/08/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2016
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/07/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 52.48 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/07/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/07/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 74.4 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/07/2016
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
02/07/2016