Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Phan Xích Long

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Phan Xích Long. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Phú Nhuận. Đường/Phố: Phan Xích Long 241 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 416 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 384 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 43.68 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 38.5 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
13/12/2018