BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 28,754 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 253 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 252 Triệu/tháng
Diện tích: 211.75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 42.54 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 53.21 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 42.54 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 127.71 Triệu/tháng
Diện tích: 264 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 53.18 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 80.88 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 95.78 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 42.61 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2017