BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 33,667 bất động sản.
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 1.58 Tỷ/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 138 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 167 Triệu/tháng
Diện tích: 232.4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 199 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 227 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 185 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 228 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 139.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 149.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 159 Triệu/tháng
Diện tích: 546 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 216 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017
Mức giá: 128 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2017