BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 33,833 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 264 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 157.5 Triệu/tháng
Diện tích: 318 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 163 Triệu/tháng
Diện tích: 264 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 136.5 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 625 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 157.5 Triệu/tháng
Diện tích: 319 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/08/2019