BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 26,846 bất động sản.
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 345 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 640 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 345 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2019
Mức giá: 500 Triệu/tháng
Diện tích: 442 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2019