BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 32,953 bất động sản.
Mức giá: 252 Triệu/tháng
Diện tích: 264 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 91.08 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 250.69 Triệu/tháng
Diện tích: 247 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 182.32 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 105.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 126.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 115.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 49.58 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 248.16 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 56.4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 226.6 Triệu/tháng
Diện tích: 1035 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 83.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 140.4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 56.65 Triệu/tháng
Diện tích: 124.8 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 90.1 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 94.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2017