Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Hoàng Diệu 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Hoàng Diệu 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức. Đường/Phố: Hoàng Diệu 2 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/10/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/10/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/10/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 405 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/10/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 405 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
26/09/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
28/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
26/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
14/07/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
04/07/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
04/07/2018
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 405 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
02/07/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
02/07/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
02/07/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
29/06/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
27/06/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/06/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/06/2018