Cho thuê nhà mặt phố theo đường tại quận 1

Xem thêm»

Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Bùi Thị Xuân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Bùi Thị Xuân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1. Đường/Phố: Bùi Thị Xuân 194 bất động sản.
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 289.6 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 42.54 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 65.51 Triệu/tháng
Diện tích: 104.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 61.25 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 330 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 672 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 88.2 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 88.2 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 169.4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 48.6 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 88.2 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 46.75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 340.73 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/03/2018