Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Phú. Đường/Phố: 1 41 bất động sản.
Mức giá: 102 Triệu/tháng
Diện tích: 137 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
13/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
12/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 670 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
11/07/2018
Mức giá: 720 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 128 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: 750 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
09/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 370 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
05/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
01/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
29/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 215 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
05/06/2018