Cho thuê loại bất động sản khác tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác 249 bất động sản.
Mức giá: 70.00 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/05/2017
Mức giá: 8000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/05/2017
Mức giá: 25.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/05/2017
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
15/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/05/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 342 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/05/2017
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/05/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 342 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/05/2017
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
13/05/2017
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/05/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/05/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/05/2017
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
09/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/05/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/05/2017
Mức giá: 13 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/05/2017
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
08/05/2017