Cho thuê loại bất động sản khác tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác 446 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 380 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 380 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
17/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 511 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2017
Mức giá: 980 Triệu/tháng
Diện tích: 300000 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/11/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/11/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/11/2017
Mức giá: 60 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/11/2017