Cho thuê loại bất động sản khác tại quận 12

Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
12/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
12/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
09/06/2018
Mức giá: 1.28 Tỷ/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
05/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
05/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
05/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2320 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 364 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
14/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/04/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/03/2018