BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 6,186 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 640 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 231 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 228 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 534 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 228 Triệu/tháng
Diện tích: 950 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 750 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 191 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 800 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/08/2018