Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Sunrise City

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Sunrise City. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Sunrise City 20 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 6.96 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 7.18 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 7.18 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 6.8 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/07/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 7 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/07/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 7 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/07/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5.38 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/05/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 5.86 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/05/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/03/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 7 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 6 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/02/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/02/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 5.31 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 5.31 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 5.31 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 5.31 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 6.96 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 7.18 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/02/2018