Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Sunrise City

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Sunrise City. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Sunrise City 20 bất động sản.
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 7 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 6 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/11/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 5.31 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/11/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 5.31 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/11/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 5.31 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/11/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 5.31 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/11/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 6.96 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/11/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 7.18 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/11/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 6.96 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/11/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 7.18 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/11/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 6.8 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/11/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 7.18 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/11/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 7 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/10/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/10/2017
Mức giá: 6.01 Triệu/tháng
Diện tích: 6.72 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 7 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/10/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 6 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/08/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 6 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/08/2017