Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Phú Mỹ Hưng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Phú Mỹ Hưng. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Phú Mỹ Hưng 20 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/03/2018
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/03/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 15.9 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/03/2018
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 217 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 18.9 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/03/2018
Mức giá: 36.31 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/02/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 268 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 22.7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 136.2 Triệu/tháng
Diện tích: 389 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 36.31 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/02/2018