Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Phú Mỹ Hưng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Phú Mỹ Hưng. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Phú Mỹ Hưng 20 bất động sản.
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/07/2018
Mức giá: 15.9 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/07/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
17/07/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/06/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/04/2018
Mức giá: 56.9 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/03/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/03/2018
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 217 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 18.9 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/03/2018
Mức giá: 36.31 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/02/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 268 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 22.7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 136.2 Triệu/tháng
Diện tích: 389 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/02/2018