Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Grand View

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Grand View. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Dự án: Grand View 17 bất động sản.
Mức giá: 56.8 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 136.32 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 306 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 141 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 306 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/01/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/12/2017
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 306 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/10/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/10/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/10/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/10/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 262 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
09/09/2017