Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Đường Nguyễn Hữu Cảnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh. Đường/Phố: Nguyễn Hữu Cảnh 20 bất động sản.
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 163 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 159 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/10/2018
Mức giá: 90000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 90000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 110000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 167 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 100000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 68.08 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: 158.73 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: 22.8 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: 158.73 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: 68.08 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: 113.45 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: 22.8 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: 113.4 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
02/06/2018
Mức giá: 113.4 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
02/06/2018
Mức giá: 158.73 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 113.4 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 224.59 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/05/2018