Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Đường Nguyễn Đức Cảnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Đường Nguyễn Đức Cảnh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Đường/Phố: Nguyễn Đức Cảnh 25 bất động sản.
13/12/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 56.8 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 141 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 138 Triệu/tháng
Diện tích: 227 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 98 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 306 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 225.2 Triệu/tháng
Diện tích: 221 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2018
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2018
Mức giá: 50.04 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 136.32 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/12/2018