Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Đường Nguyễn Đức Cảnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Đường Nguyễn Đức Cảnh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Đường/Phố: Nguyễn Đức Cảnh 20 bất động sản.
Mức giá: 98 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 306 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 141 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 56.8 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 67.2 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 228 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
01/02/2018