Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Đường Điện Biên Phủ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Đường Điện Biên Phủ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh. Đường/Phố: Điện Biên Phủ 20 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 152.88 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/11/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 172 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
03/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
06/10/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
02/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
02/10/2017
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
07/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
05/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
05/09/2017
Mức giá: 3 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
29/08/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 117.6 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/08/2017
Mức giá: 33.6 Triệu/tháng
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
30/06/2017
Mức giá: 569 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
13/06/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
12/06/2017
Mức giá: 158.66 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 214 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
05/04/2017
Mức giá: 90.66 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
05/04/2017
Mức giá: 86.13 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
05/04/2017