Cho thuê căn hộ chung cư tại Samiri Sala

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Samiri Sala. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Samiri Sala 92 bất động sản.
Mức giá: 31.72 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 28.94 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 31.17 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 33.4 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 26.75 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 40.83 Triệu/tháng
Diện tích: 109.4 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 31.76 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 82.4 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 33.41 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 28.95 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 44.53 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 29.5 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2017