Cho thuê căn hộ chung cư tại Parkland Apartments

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Parkland Apartments. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Parkland Apartments 17 bất động sản.
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/07/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/07/2017
Mức giá: 22.25 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2017
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2017
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/04/2017
Mức giá: 27.17 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/04/2017
Mức giá: 27.26 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 13.64 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/11/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/11/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/11/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/11/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/11/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/10/2016