Cho thuê căn hộ chung cư tại Opal Riverside

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Opal Riverside. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức. Dự án: Opal Riverside 63 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 71.5 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 71.5 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 71.5 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
21/02/2018