Cho thuê căn hộ chung cư tại Căn hộ Linh Trung

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Căn hộ Linh Trung. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức. Dự án: Căn hộ Linh Trung 20 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
02/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
29/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
29/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/12/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
15/12/2017